Third Eye Circuit - Salon 2 - 2019 CHILD

PSA GOLD - Hong Kong

THIRD EYE GOLD - China

THIRD EYE GOLD - Hong Kong

THIRD EYE GOLD - Hong Kong

CHAIRMAN’S CHOICE - Macau

MERIT AWARD - Hong Kong

MERIT AWARD - Hong Kong

MERIT AWARD - Singapore